Mehmet Türk Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
06.08.2009 – 4438

Proje Yeri:
Kastamonu / Küre