Mehmet Yolasığmazoğlu Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
08.09.2008 – 3482

Proje Yeri:
Kastamonu / Devrekani