Mustafa Tiraki Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
20.07.2010 – 5248

Proje Yeri:
Kastamonu /Merkez