Nazlılar Konağı

İşin Yeri
Kastamonu / Merkez

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Akmescit Mahallesi, 668 Ada, 4 Parsel üzerinde yer almaktadır.

Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 19yy. Sonların da yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının tamamı ahşap karkas tekniği ile yapılmıştır. Mülkiyeti M. Rüstem Nazlı’ya aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 04.08.2009 tarih ve 4341 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca proje uygulama yardımı almış olup cephe iyileştirme çalışmalarıyla çatı onarımı yapılmıştır.