Nevzat Ece Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
13.01.2010 – 4762

Proje Yeri:
Kastamonu / Cide