Recep Aydın Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
06.08.2010 – 5284

Proje Yeri:
Kastamonu / Cide