Rektörlük Ek Hizmet Binası

Kurul Karar Tarihi ve No:
29.09.2010 – 5380

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez