Saim Aykın Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
06.08.2010 – 5285

Proje Yeri:
Kastamonu /Cide