Şakir Çalıkoğlu Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
09.09.2009 – 4432

Proje Yeri:
Kastamonu / İnebolu