Kurul Karar Tarihi ve No:
20.02.2009 – 3967

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez