Satı Kıprızcı Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
22.10.2010 – 5490

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez