Savaş Evi

İşin Yeri
Kastamonu / Araç

İşveren
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Açıklama

Kastamonu İli, Araç ilçesi, 105 Ada, 1 Parsel üzerinde yer almaktadır.

Yapım tarihi bilinmemekle birlikte 20 yy. başlarında yapıldığı tahmin edilmektedir. Yapının tamamı ahşap karkas tekniği ile yapılmıştır. Mülkiyeti Yaşar Savaş’a aittir.

Ankara Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 08.09.2008 tarih ve 3481 sayılı kararı ile projeleri onaylanmıştır.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca proje uygulama yardımı almış olup cephe ve çatı onarımları yapılarak doğramaları yenilenmiştir. Konut olarak kullanılmaya devam etmektedir.