Semiye Kumyaoğlu Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
20.07.2010 – 5247

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez