Server Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
09.11.2007 – 2750