Sirkecioğlu Konağı

Kurul Karar Tarihi ve No:
03.12.2009 – 3746

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez