Tahsin Kala Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
04.08.2009 – 4343

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez