Taşköprü Hükümet Binası

Kurul Karar Tarihi ve No:
21.05.2010 – 5098

Proje Yeri:
Kastamonu /Taşköprü