Topçuoğlu Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez

Kurul Karar Tarihi ve No:
16.03.2007 – 2001