Vakıflar Konak

Kurul Karar Tarihi ve No:
12.11.2009 – 4581

Proje Yeri:
Kastamonu / Merkez