Veznedar Camii

Proje Yeri:
Kastamonu / Araç

Kurul Karar Tarihi ve No:
02.06.2006 – 1567