Yaşar Savaş Evi

Kurul Karar Tarihi ve No:
08.09.2008 – 3481

Proje Yeri:
Kastamonu / Araç